Hiển thị tất cả 6 kết quả

máy pha cà phê Exbobar

-7%

Máy pha cà phê đã qua sử dụng

Máy pha cà phê Expobar New Elegance A2 – New 90-95%

42,000,000 

Máy pha cà phê đã qua sử dụng

Máy pha cà phê Expobar Markus A1 – New 95-99%

32,000,000 

-9%

Máy pha cà phê đã qua sử dụng

Máy pha cà phê Expobar New Elegance A1 – New 95-97%

32,000,000 

-92%

Máy pha cà phê mới nhập khẩu

Máy pha cà phê Expobar – MegaCream 1gr

4,400,000 

-10%

Máy pha cà phê mới nhập khẩu

Máy pha cà phê Expobar Elegance 1 Group

44,000,000